Skip to main content
Monthly Archives

July 2022

Research internship Microbial Fuel Cell technology

By Vacancy

For English scroll down

Wil jij energie halen uit microben en werken aan impactvolle design projecten?

Praktijk en theoretisch onderzoek op het gebied van Microbial Fuel Cell technologie binnen een duurzame en creatieve start-up. 

Stageplek is vanaf Juni 2022 weer beschikbaar

Omschrijving werkzaamheden

Er zal onderzoek worden gedaan naar microbiële brandstofcellen die worden gevoed door organische componenten in natuurlijk water en naar microbiële brandstofcellen van planten. Aan de hand van prototypes zal je proberen het te optimaliseren en rendement van de brandstofcellen te verbeteren. Dit door theoretisch en praktijk onderzoek. Daarnaast zal je experimenteel testen hoe de constructie van de brandstofcel de energieopwekking beïnvloedt en mogelijk veldonderzoek doen (water- en bodemkwaliteit, samenstelling in de natuur etc.). Als innoverend bedrijf waarderen wij eigen inbreng sterk, zowel in het onderzoek, het werk, en sociaal! De onderstaande eisen zijn vooral bedoeld als richtlijn, dus schroom niet contact op te nemen als de fit niet perfect lijkt.

Eisen aan de student 

 • Stage van minimaal 5 maanden
 • Achtergrond in de richting van microbiologie/ biotechnologie/ milieutechnologie
 • Je bent goed met talen (Engels en Nederlands) en het schrijven van teksten
 • Je bent een teamplayer en vindt het fijn voor een goede sfeer te zorgen
 • Je bent open en communiceert makkelijk met anderen
 • Je bent zelfstandig en georganiseerd 
 • Je houdt van aanpakken en zelf initiatief te nemen
 • Je kan nauwkeurig en precies werken

 

Graag ontvangen we je motivatie en CV per e-mail. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Ermi van Oers: info@novainnova.com

Do you want to gather energy from microbes and create impact with design?

 

Hands-on scientific research in microbial fuel cell technology
within a sustainable, creative startup

Description of Internship Activities

We need to research microbial fuel cells that feed on organic compounds in natural aquatic environments and plant microbial fuel cells. You will investigate how to optimize the performance of these two kinds of microbial fuel cells by building prototypes and conducting experiments, implementing theory into practice. You will also test how the microbial fuel cell design affects its energy production and do field research (water and sediment quality, samenstelling in de natuur etc.). As an innovative company we value strong self-motivated interest and commitment in the research, the work and the team! The following requirements are guidelines, so even if you don’t meet them all don’t hesitate to contact us.

Requirements of the student 

 • Internship of minimal six months
 • Background in the area of microbiology/biotechnology/environmental technology
 • You are good with languages (English and Dutch) and writing professionally
 • You are a teamplayer and like to create a good atmosphere
 • You are open and communicate easily with others
 • You are independent and organized
 • You take the initiative yourself and seek challenges 
 • You can work precisely with attention to detail

 

We would be pleased to receive your motivation and CV by email. For more information over this opening you can contact Ermi van Oers: info@novainnova.com

(Industrial) Product design internship

By Vacancy

For English scroll down

(Industrieel) Product Ontwerp stage

Een brug slaan tussen natuur, wetenschap en design is wat wij doen en waar we getalenteerde productontwerpers voor zoeken om bij ons de kneepjes van het vak te leren en ons team te versterken.

Omschrijving stage Nederlands:

We zoeken echt een all-rounder. Elke dag is bij ons anders en met een klein team pakken we samen veel verschillende taken op. Je krijgt alle hoeken van het bedrijf te zien en leert daardoor ook veel hoe het is om een onderneming te runnen en in een multidisciplinair team te werken. Van ontwerpen tot prototypes bouwen, van presenteren tot een project op locatie opleveren. Een belangrijke skill die we verlangen is dat je goed kan 3D tekenen en ervaring hebt met 3D printen. Ook dat je hands-on bent en daardoor prototypes kan bouwen, testen en itereren. Er is veel ruimte voor eigen initiatieven en inbreng. We zijn geen 9 tot 5 bedrijf, voorop staat plezier en vrijheid, maar vooral het gezamenlijke doel om impact te maken met de innovaties waar we aan werken.

Kort opgesomd:

 • Veel dynamiek en wisselende opdrachten
 • Een opbouwende en kritische reflectie
 • De mogelijkheid om mee te sparren en werken aan nieuwe concepten
 • Veel ruimte voor eigen initiatief
 • Wij zoeken iemand met een enthousiast karakter die originele ideeën om kan zetten naar iets tastbaars.

Vereisten: 

 • Minimaal 5 maanden
 • Ervaring met 3D tekenen en 3D printen
 • Je bent handig en hebt een hands-on mentaliteit – snel van idee naar prototype
 • Je bent een teamplayer en je vindt het fijn om voor een goede sfeer te zorgen
 • Je bent open en communiceert makkelijk met anderen
 • Je bent zelfstandig, georganiseerd en flexibel
 • Je houdt van aanpakken en zelf initiatief te nemen
 • Je hebt oog voor detail en kan nauwkeurig en precies werken

Wij bieden:

 • Een leerzame plek in een duurzame, creatieve start-up
 • Een gezellig team met een diverse samenstelling
 • Ruimte voor creativiteit, experiment en eigen initiatieven
 • Lunch
 • Een fijne open sfeer, gezellige en sociale activiteiten
 • Een werkplek met veel planten

 

Graag ontvangen we je portfolio, motivatie en CV per e-mail: info@novainnova.com

(Industrial) Product design internship

Bridging nature, science and design is what we do and we are looking for talented product designers to join us and empower our team.

Description internship English:

We are looking for an all-rounder. Every day is different with us and together with a small team we take on many different tasks. You get to know everything that goes on in the company and therefore learn a lot about running a business and working in a multidisciplinary team. From designing to building prototypes, from presenting to delivering a project on location. An important skill we require is that you are good at 3D drawing and have experience with 3D printing. It is also important that you are hands-on and can build, test and iterate prototypes. There is plenty of room for your own initiatives and input. We are not a 9 to 5 company; fun and freedom are very important, but most of all the common goal is to make an impact by the innovations we work on.

In summary:

 • A variety of assignments
 • Constructive and critical reflection
 • Space for personal development and own initiatives
 • We are looking for someone with an enthusiastic character who can turn original ideas into something tangible

Requirements 

 • Minimum of 5 months
 • Experience with 3D drawing and 3D printing
 • You are handy and have a hands-on mentality – you are action oriented and can turn an idea in to a prototype quickly
 • You are a team player and you like to create a good atmosphere
 • You are open and communicate easily with others
 • You are independent, organised and flexible
 • You have an eye for detail and can work accurately and precisely

We offer:

 • A place where you can learn a lot in a sustainable, creative start-up
 • A pleasant multidisciplinary team 
 • Space for creativity, experimentation and own initiatives
 • Lunch
 • A nice open atmosphere and fun social activities
 • A workplace where you will be surrounded by many plants

We would like to receive your portfolio, motivation and CV by e-mail: info@novainnova.com