Skip to main content
Visie

Stichting Nova Inova

Stichting Nova Innova heeft als doel om onderzoek, ontwerp en ontwikkeling te bevorderen van duurzame innovaties waarin design, technologie en natuur samen komen. Hierdoor wil de stichting duurzame gedragsverandering van de mens teweegbrengen.

Doelstelling

Het veranderende klimaat en de groeiende schaarste van grondstoffen zorgen ervoor dat de zoektocht naar een duurzaam leven aan urgentie wint. Om een dergelijke bewuste samenleving in te bedden moet de menselijke relatie met de natuur opnieuw gestalte krijgen. Dit wil Stichting Nova Innova teweegbrengen door natuurlijke processen en de efficiëntie van ecosystemen te integreren in hedendaagse systemen. Vervuilende lineaire systemen dienen vervangen te worden door circulaire duurzame systemen. Nova Innova wil ervoor zorgen, net zoals in de natuur, dat reststroom van het ene proces altijd een voedingsbron/ grondstof is voor het andere.
Stichting Nova Innova is opgericht om technologieën die deze samenwerking met natuur nastreven te ondersteunen in onderzoek, ontwikkeling en toepassing. In hoofdlijnen richt Nova Innova zich op technologieën voor schone lucht, schoon water en schone energie.

Activiteiten

Een belangrijke technologie die Stichting Nova Innova zal ondersteunen, is de microbial fuel cell technologie (ofwel: de biobrandstofcel). Een technologie die werkt met de reststromen van de natuur om energie te genereren. Deze revolutionaire technologie is in staat om direct energie te genereren uit organisch materiaal. Dit organisch materiaal is beschikbaar op verschillende plekken: in wateren, in de grond, bij planten en in ons rioolwater.
De microbial fuel cell is nog vol in ontwikkeling. Deze hernieuwbare energiebron zou veel kunnen betekenen voor onze huidige energiecrisis. Het zuivert het water en levert schone energie. Reststromen zullen niet meer verwaarloosd worden, maar juist ten volle gebruikt worden als grondstoffen voor een ander, even waardevol proces.

In laboratoria over de hele wereld onderzoeken wetenschappers de microbial fuel cell technologie. Maar er zijn nog geen producten of toepassingen die toegankelijk zijn voor het grote publiek. Nova Innova gelooft erin dat wanneer de technologie onderdeel wordt van het dagelijks leven de ontwikkeling hiervan zal versnellen.
Nova Innova heeft als doel deze technologie verder te onderzoeken en ontwikkelen, zodat deze toepasbaar wordt in de praktijk. Er zullen samenwerkingen worden gezocht met verschillende (uitvoerende) bedrijven en kennisinstellingen, zoals Wetsus (European centre of excellence for sustainable water technology), Hoogheemraadschap van Delfland en Gemeente Rotterdam.

Het hogere doel is om te laten zien dat uit verschillende bronnen in je omgeving energie opgewekt kan worden en dat afval kan worden omgezet in een waardevolle bron. Zo kunnen vervuilende systemen omgezet worden in duurzame circulaire systemen.

Om tot dit doel te komen zal de stichting verschillende projecten opzetten en waar nodig ondersteuning bieden.

In 2019 start Stichting Nova Innova een onderzoek waarbij onderzocht wordt hoe op de meest efficiënte manier energie gegenereerd kan worden uit wateren als oevers, vijvers en meertjes door middel van de microbial fuel cell technologie. Verschillende toepassingen en potenties worden onderzocht en getest. In de daaropvolgende jaren wordt dit onderzoek doorgetrokken naar modulaire schaalbare systemen die geïntegreerd kunnen worden in drijvende woningen.

Naast dit project werkt Stichting Nova Innova samen met wetenschappers aan de doorontwikkeling van verschillende veelbelovende technologieën rondom, schone lucht, schone energie en schoon water. Stichting Nova Innova fungeert hierbij als een brug tussen het laboratorium en de integratie van potentiële duurzame technologieën in het dagelijks leven.

Ermi van Oers

Voorzitter

Karlijn Arts

Secretaris

Frank Fondse

Penningmeester

Bestuurders

Stichting Nova Innova bestaat uit een drie koppig bestuur:

Ermi van Oers: voorzitter
Karlijn Arts: secretaris
Frank Fondse: penningmeester

Financiële verantwoording

Nova Innova wordt bekostigd vanuit donaties, subsidies, sponsors, awards en competities. Deze gelden worden verworven voor zowel het algemene nut van Nova Innova als voor specifieke (onderzoeks)projecten. De stichting voert een overzichtelijke administratie zodat duidelijk is hoe het geld wordt beheerd. In de dagelijkse praktijk kan een enkel bestuurslid niet afzonderlijk beschikken over het vermogen van de stichting.
De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Zij hebben enkel recht op vergoeding van kosten die zij in de uitoefening van hun functie redelijkerwijs gemaakt hebben.
De financiële verantwoording zal binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar (31 december 2019) gepubliceerd worden.

Contactgegevens

Stichting Nova Innova
Keilestraat 5a, Rotterdam

RSIN: 860249943
KVK: 75352664
Bankrekening: NL21BUNQ2036015719
E-mail: info@novainnova.com

Blog uitgeoefende activiteiten

Prototyping
September 16, 2019

Prototyping

Verschillende materialen, samenstellingen en constructies van de microbial fuel cell worden op het moment getest en onderzoek naar gedaan.  
Organisatie
July 22, 2019

Oprichting stichting

Vandaag bij de notaris hebben we onze handtekening onder de statuten mogen plaatsen en Stichting Nova Innova is nu officieel opgericht.
Prototyping
May 27, 2019

Materiaal onderzoek

In samenwerking met wetenschapper Michel Saakes onderzoeken we geschikte materialen voor de eerste prototypes. Met deze prototypes wordt getest hoe veel energie we uit slootwater kunnen verkrijgen.